DOKÜMAN YÖNETİMİ / Plan Değişiklikleri ve İmar Planları
 
09/07/2014 tarihli Tekirdağ Büyükşehir Belediye meclisince 2014/337 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği
1/25000 ölçekli tekirdağ il çevre düzeni planı plan hükümleri değişikliği
1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Planı Plan hükümleri değişikliği
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
18.madde uygulaması parselasyon planları, yasal askı ve itiraz tebliğ
26/12/2014 tarih ve 1101 sayılı tekirdağvalilik il kültür ve turizm müdürlüğü müze müdürlüğü yazısı
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü´nden duyuru
Çorlu (Tekirdağ) Yenice Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği
Çorlu Kalesi Mevkii 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
Çorlu Şeyhsinan mahallesi 1431 ada 1,2,3,7,8,9 ve 10 parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı
UİP 2246,1 Plan işlem numaralı Çorlu Belediye Meclisi´nin 01/10/2014 tarih ve 2014/389 sayılı...
Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Site Haritası  
Bize Ulaşın  
İletişim  
Web7k 2010,Copyright K7